Învață pentru tine, nu pentru școală!

Învățământ de zi sau cu frecvenţă redusă, într-un sistem modern, care îți pune la dispoziție toate resursele pentru un viitor de succes.

Ce îți oferim

Un pachet educațional complet

 • Învățământ de zi sau cu frecvenţă redusă
 • Clase cu numar redus de elevi
 • Specializările:
  • economic, profil servicii
  • filologie, profil umanist
 • Un mediu de studiu sigur, sănătos şi plăcut

Personal calificat și resurse de studii

 • Profesori cu grade didactice, studii și specializări multidisciplinare
 • Contracte de practică încheiate cu agenți economici
 • Firme de exercițiu pentru practica elevilor
 • Manuale gratuite pentru toți elevii
 • Manuale digitale la modulele de specialitate
 • Acces la resurse educaționale online

Dotări de ultima generație

 • Săli de clasă spaţioase, cu mobilier modern, conectate la internet
 • Cabinete de Firma de exerciţiu dotate cu tablete și laptop-uri de ultimă generaţie
 • Mijloace de învăţământ de înaltă eficienţă: table interactivă, tabletele, flipchart-uri digitale, laptopuri, echipamente audio-video

Liceul Profesia este unitate de învățământ particulară, cu sediul în Str. Ilioara, nr. 16, sector 3 și este autorizată pentru filiera TEORETICĂ și acreditată pentru filiera TEHNOLOGICĂ, astfel:
Filieră ProfilDomeniul pregătirii de bazăSpecializarea / Calificarea profesionalăTip învăţământBaza legală de funcţionareForme de învățământTaxe de școlarizare 2023-2024
TehnologicăServiciiEconomicTehnician în activităţi economiceacreditatOMECI de acreditare nr. 4382/2009Învăţământ de zi5000 lei / an școlar
TehnologicăServiciiEconomicTehnician în activităţi economiceacreditatOMECI de acreditare nr. 4382/2009Învăţământ cu frecvenţă redusă3000 lei / an școlar
TeoreticăUmanistUmanistFilologieautorizatOME de autorizare nr. 5115/2021Învăţământ de zi6000 lei / an școlar
TeoreticăUmanistUmanistFilologieautorizatOME de autorizare nr. 5115/2021Învăţământ cu frecvenţă redusă3000 lei / an școlar

Oferta educațională
2023-2024

Domeniul de bază: Economic. Profil: Servicii. Specializarea: Tehnician în activități economice:

 • învăţământ de zi – clasa a IX-a – 28 de locuri/clasă – 1 clasă
 • învăţământ cu frecvenţă redusă – clasa a IX-a – 28 de locuri/clasă – 1 clasă

Filiera Teoretică: Profil: Umanist. Specializarea: Filologie:

 • învăţământ de zi – clasa a IX-a – 56 de locuri/clasă – 2 clase
 • învăţământ cu frecvenţă redusă – clasa a IX-a – 28 de locuri/clasă – 1 clasă
Taxele de școlarizare se pot achita și în rate.

Liceul PROFESIA îşi propune să asigure elevilor un act educaţional complet pentru a fi competitivi. Promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în societate.

Înscrie-te acum!

 • Exemplu: școală gimnazială, școală profesională, școală de arte și meserii, alte forme de învățământ
 • Informații privind documentele necesare pentru înscriere:
  1. Certificatul de naştere - în copie conform cu originalul
  2. Actul de identitate - în copie conform cu originalul (în cazul în care elevul nu are act de identitate, părintele va depune o declarație pe proprie răspundere că va preda la secretariat copie după actul de identitate)
  3. Foaia matricolă clasele I-VIII / V-VIII, cu calculul mediei generale - în original
  4. Adeverință cu notele obținute la Evaluarea Națională - în original
  5. Diplomă de absolvire a ciclului gimnazial - în original
  6. Adeverință/Caracterizare privind starea/situația disciplinară pentru clasele V-VIII - în original - pentru elevii care au medie sub 10 (zece) la purtare
  7. Fișa medicală (cu dovada de vaccinărilor făcute în perioada claselor I-VIII) - în original
  8. Adeverință medicală - cu apt pentru înscriere liceu - în original
  9. Aviz apt/inapt educaţie fizică şi sport (se predă la secretariatul unității până la data de 1 octombrie)
  10. Carte de identitate ambii părinți/Hotărâre divort/Certificat deces - în copie conform cu originalul
  11. În cazul reprezentaților legali/tutori - decizie/împuternicire/hotărâre - în copie conform cu originalul
  12. 4 poze 3/4 tip buletin/diplomă (obligatoriu la depunerea actelor de înscriere)
  13. Dovada achitării taxei de înscriere de 300 de lei
  14. Dovada achitării primei rate de școlarizare de 1000 de lei pentru elevii de la învățământul de zi și de 500 de lei pentru elevii care se înscriu la forma de învățământ cu frecvență redusă
 • Format admis: PDF. Dimensiune maximă: 15MB.
  Drop files here or
  Accepted file types: pdf.
Menu