Învață pentru tine, nu pentru școală!

Învățământ de zi sau cu frecvenţă redusă, într-un sistem modern, care îți pune la dispoziție toate resursele pentru un viitor de succes.

Ce îți oferim

Un pachet educațional complet

 • Învățământ de zi sau cu frecvenţă redusă
 • Clase cu numar redus de elevi
 • Specializările:
  • economic, profil servicii
  • filologie, profil umanist
 • Un mediu de studiu sigur, sănătos şi plăcut

Personal calificat și resurse de studii

 • Profesori cu grade didactice, studii și specializări multidisciplinare
 • Contracte de practică încheiate cu agenți economici
 • Firme de exercițiu pentru practica elevilor
 • Manuale gratuite pentru toți elevii
 • Manuale digitale la modulele de specialitate
 • Acces la resurse educaționale online

Dotări de ultima generație

 • Săli de clasă spaţioase, cu mobilier modern, conectate la internet
 • Cabinete de Firma de exerciţiu dotate cu tablete și laptop-uri de ultimă generaţie
 • Mijloace de învăţământ de înaltă eficienţă: table interactivă, tabletele, flipchart-uri digitale, laptopuri, echipamente audio-video

Oferta educațională
2021-2022

Domeniul de bază: Economic. Profil: Servicii. Specializarea: tehnician în activități economice:

 • învăţământ de zi – clasa a IX-a – 24 locuri/clasă – 2 clase
 • învăţământ cu frecvenţă redusă – clasa a IX-a – 28 locuri/clasă – 1 clasă

Filiera Teoretică: Profil: Umanist. Specializarea: filologie:

 • învăţământ de zi – clasa a IX-a – 24 locuri/clasă – 1 clasă
 • învăţământ cu frecvenţă redusă – clasa a IX-a – 28 locuri/clasă – 1 clasă
Taxele de școlarizare se pot achita și în rate.

Înscrie-te acum!

 • Exemplu: școală gimnazială, școală profesională, școală de arte și meserii, alte forme de învățământ
 • Informații privind documentele necesare pentru înscriere:
  1. Certificatul de naştere – în copie în copie conform cu originalul
  2. Actul de identitate – în copie în copie conform cu originalul (în cazul în care elevul nu are act de identitate, părintele va depune o declarație pe proprie răspundere că va preda la secretariat copie după actul de identitate).
  3. Foaia matricolă clasele I-VIII / V-VIII, cu calculul mediei generale - în original
  4. Adeverință cu notele obținute la Evaluarea Națională - în original
  5. Diplomă de absolvire a ciclului gimnazial - în original
  6. Adeverință/Caracterizare privind starea/situația disciplinară pentru clasele V-VIII – în original – pentru elevii care au medie sub 10 (zece) la purtare.
  7. Fișa medicală (cu vaccinările făcute în perioada claselor I-VIII) - în original
  8. Adeverință medicală– cu apt pentru înscriere liceu - în original
  9. Aviz-apt/inapt educaţie fizică şi sport (doar pentru învățământul de zi)
  10. Carte de identitate ambii părinți/Hotărâre divort/Certificat deces - în copie conform cu originalul
  11. În cazul reprezentaților legali/tutori – decizie/împuternicire/hotărâre - în copie conform cu originalul
  12. 4 poze 3/4 tip buletin/diplomă
 • Format admis: PDF. Dimensiune maximă: 15MB.
  Drop files here or
  Accepted file types: pdf.
Menu