Oferta educațională 2021-2022

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Profil: SERVICII –  Domeniul de bază: ECONOMIC
Specializare: Tehnician în activităţi economice

Forme de învăţământ:

Învăţământ de zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă

 • clasa a IX-a ZI – 2 clase – 48 locuri
 • clasa a IX-a FR – 1 clasă – 28 locuri

După absolvirea liceului şi a examenului de certificare a calificării profesionale de nivel 4 Tehnician în activităţi economice, absolvenţii se pot încadra pe piaţa muncii în domeniul financiar-contabil, resurse umane, marketing, statistică.

După absolvirea liceului şi cu examenul de bacalaureat promovat, absolvenţii se pot înscrie la facultate sau se pot încadra pe piaţa muncii.

FILIERA TEORETICĂ

Domeniul: UMANIST
Specializare: FILOLOGIE

Forme de învăţământ:

Învăţământ de zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă

 • clasa a IX-a ZI – 1 clasă – 24 locuri
 • clasa a IX-a FR – 1 clasă – 28 locuri

După absolvirea liceului şi cu examenul de bacalaureat promovat, absolvenţii se pot înscrie la facultate sau se pot încadra pe piaţa muncii.

Resurse materiale și umane

 • săli de clasă spaţioase cu mobilier modern
 • cabinet Firma de exerciţiu dotat cu tehnică de calcul de ultimă generaţie
 • calculatoare necesare instruirii informatizate cu acces permanent la reţeaua Internet
 • mijloacelor de învăţământ de înaltă eficienţă: calculatoare, tabla interactivă, laptop-uri, echipamente audio-video
 • bibliotecă cu carţile şi manualele necesare aprofundării studiilor de nivel liceal
 • conectarea prin reţele wireless a tututor spaţiilor din şcoală
 • personal didactic calificat 100%
 • profesori cu grade didactice, studii și specializări multidisciplinare
 • contracte de practică încheiate cu agenți economici

Ce oferim

Clasele vor fi dimensionate nu un număr redus de elevi, ele vor avea maximum 24 de elevi, număr considerat optim pentru eficienţa pregătirii, dar şi pentru ideea de colectivitate.

Pregătirea elevilor, siguranţa lor şi crearea unui mediu de studiu sănătos şi plăcut sunt garantate atunci când se lucrează cu un număr redus de elevi, atât profesorul cât şi elevii având eficienţă maximă, astfel obţinând rezultate foarte bune.

Pentru clasele de la specializarea ECONOMIC – orele de curs prevăzute în curriculum-ul profilului cuprind:  ore de cultură generală, module de specialitate cu instruire aplicativă a elevilor în cadrul “FIRMEI DE EXERCIŢIU” şi stagii de pregătire practică în şcoală şi la agenţi economici.

Pentru clasele de la specializarea FILOLOGIE – orele de curs prevăzute în curriculum-ul profilului cuprind:  ore de cultură generală în trunchiul comun, în curriculum diferenţiat şi ore în curriculum-ul la dispoziţia şcolii CDŞ .

În intervalul 15.00 – 18.00, au loc activităţi:

Pregătire suplimentară pentru examene naţionale, pentru participarea la concursuri şcolare;

 • Programe remediale;
 • Studiu individual – acces la clasa mobilă;
 • Pregătirea pentru participarea de diverse activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
 • Cluburi, activităţi artistice

Elevii pot accesa biblioteca conectată permanent la reţeaua Internet, oricând doresc în afara orelor de şcoală, pentru documentare şi rezolvare de teme, proiecte sau referate.

Părinţii vor avea la dispoziţie un sistem de informare şi comunicare riguros, prin tehnologii moderne de comunicaţii (SMS, e-mail, reţele de socializare, lectorate, şedinţe). Dealtfel, şcoala va sta permanent la dispoziţia părinţilor într-un parteneriat consistent, nu doar declarativ.

Disciplinele de examen pentru bacalaureat, informatica, precum şi limbile străine vor fi în centrul preocupărilor noastre, fiind abordate transdisciplinar printr-un program special, prin programe remediale individuale, prin ore de pregătire suplimentară,  formând elevilor abiltăţi indispensabile în societatea contemporană.

Menu