Misiune

Misiunea şcolii este de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate prin perfecţionarea demersului didactic şi asigurarea unui ambient favorabil studiului, prin acordarea de şanse egale fiecărui elev, prin raportarea la standardele europene de educaţie.

Scopul este dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim. Punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii și a competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.

Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas (Socrate)

Menu