Consiliul de administrație

An școlar 2021-2022

La nivelul Liceului Profesia pentru anul şcolar 2021-2022, Consiliul de administraţie este format din 9 membri:

  1. Preşedinte C.A. – prof. Cornelia Gheorghe reprezentant al fondatorului, manager
  2. Membru – prof. Cornel Boerescu reprezentant al fondatorului, contabil
  3. Membru – Bogdan Popescu – reprezentant al fondatorului
  4. Membru – prof. Tania Andrei – director Liceul Profesia
  5. Membru – prof. Mădălina Mărunţelu – cadru didactic
  6. Membru – Roxana Bănică – reprezentant operator economic
  7. Membru – Butnariu Georgeta – reprezentantul Comitetului de părinţi
  8. Membru – Ozdemir Sara Denis Andreea – reprezentantul elevilor
  9. Membru – Cocoș Adrian Marian – reprezentantul Consiliului Local al Sect. 3

Secretar Consiliul de Administrație: Cristina Ciubuc

Consiliul de administrație al Liceului PROFESIA este organul de conducere al unității de învățământ, iar directorul emite decizie de constituire al noului consiliu de administrație. Președintele consiliului de administrație este ales dintre reprezentanții fondatorului unității de învățământ particulare, respectiv, dna. Cornelia Gheorghe manager al Fundației Profesia.

Conform Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliul de administrație (Ordinului 5154/30.08.2021) și ținând cont de faptul că în cadrul Liceului PROFESIA consiliul de administrație este format din 9 membri, consiliul de administrație este legal întrunit în ședință în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia, respectiv minim 5 (cinci) membri, iar hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 membrii prezenți, respectiv minim 6 (șase) membri. Lipsa cvorumului de ședință și/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în ședința respectivă.

Procedura de desfășurare on-line a ședințelor consiliului de administrație se stabilește de către consiliul de adminstrație, președintele consiliului de administrație hotărăște modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului de administrație: fizic, on-line sau hibrid.

Menu