Istoric

Liceul PROFESIA este o instituţie de cultură şi educaţie capabilă să ofere absolvenţi apţi să relaţioneze social, să cunoască şi să respecte valorile şi principiile etice, să-şi consolideze propriul viitor în conformitate cu cunoștințele, abilitățile şi aptitudinile personale.

Liceul PROFESIA, unitate de învăţământ preuniversitar particular, a fost înfiinţat în urmă cu peste 20 ani de Fundatia PROFESIA, în baza Legii învăţământului şi cu aprobarea M.E.C.I.

Anul înfiinţării: 2000
Autorizatia de încredere: OMEC nr. 3816/23.05.2002

1. Filiera tehnologică

  • Acreditată prin Ordinul de ministru nr. 4382 din data 17.06.2009
  • Profilul: Servicii
  • Domeniul de pregătire: Economic
  • Calificarea profesională: Tehnician în Activități Economice
  • Calificativ “Bine şi Foarte bine” 2012, la Evaluarea periodică realizată de ARACIP
  • Calificativ “Bine şi Foarte bine” 2021, la Evaluarea periodică realizată de ARACIP

2. Filiera teoretică

  • Autorizată prin OME nr. 5115/2021
  • Profilul: Umanist
  • Specializarea: Filologie

Demersul educaţional al Liceului PROFESIA alături de familie şi de comunitate are ca ideal pregătirea elevilor pentru o societate aflată în continuă mişcare şi transformare. În acest context, ne propunem ca procesul de învăţământ să-l desfăşurăm integrat în societate, încorporând discipline şi tehnologii complexe, pedagogi, sociologi şi profesori performanţi, în vederea formării competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita în viaţă: comunicare, gândire creativă, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor.

Menu