Echipa managerială

Echipa managerială a Liceului PROFESIA este asigurată de către Consiliul Director al Fundației Profesia, în calitate de persoana juridică fondatoare a unității de învățământ (office@profesia.ro).

Conducerea executivă a unității de învățământ este asigurată de către:

  1. Manager al Liceului PROFESIA – dna. Cornelia Gheorghe – reprezentant al fondatorului, desemnată de Consiliul Director al Funcției Profesia, , numită prin Hotărârea Consiliului Director al Fundației Profesia
  2. Director al Liceului PROFESIA – dna. Tania Andrei – numită prin Decizia Președintelui Fundației Profesia

Reprezentantii legali ai unității de învățământ sunt:

Președintele Consiliului de Administrație al Liceului PROFESIA este dna. Cornelia Gheorghe, reprezentant al fondatorului.

Președintele Consiliului Profesoral al Liceului PROFESIA este dna. Tania Andrei, Director al liceului.

Obiectivele educaţionale stabilite de echipa managerială sunt:

  • asigurarea unei baze didactice adecvate unei instruiri aplicate a elevilor
  • asigurarea unui mediu educativ cald, prietenos cu educatori şi profesori dedicaţi şi specializaţi în psihopedagogie
  • organizarea procesului de învăţământ centrat pe elev, cu ritm de instruire individualizat, cu o relaţie profesor-elev, deschisă şi apropiată, interactivă
  • utilizarea eficientă a metodelor activ-participative de predare-instruire
  • introducerea în programă a unor discipline opţionale care să dezvolte în totalitate aptitudinile elevilor
  • organizarea de activiăţi şcolare în care să se exerseze competenţe lingvistice de comunicare în limba română şi limbi moderne,sau să se asimileze cunoştinţe interdisciplinare
  • parteneriate cu părinţii, sociologi şi instiuţii pentru ca elevii să înţeleagă natura şi mediul socio-economic în care trăiesc

Modernă în ceea ce priveşte viziunea managerială ne propunm să ocupăm un loc de vârf în rândul liceelor particulare, prin “Competiţie – Calitate – Eficienţă, Lucrul bine făcut”, ţel ce se regăseşte explicit în sloganul şcolii noastre.

Menu